در چهارمین سال از رویداد آموزشی سیکاپ که همزمان با یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری کشور (INOTEX) در اردیبهشت‌ماه 1401 برگزار خواهد شد. قرار است با اضافه شدن بخش آموزشی به اینوتکس 2022، بخش آموزشی با نام اینوتکسیکاپ در 5 بخش برگزار شود. به همین منظور جهت برنامه‌ریزی محتوایی و اجرایی آن با تشکیل اولین اتاق فکر آن در تارخ 25/10/1400 با حضور نمایندگانی از معاونت علمی و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، صدای و سیما جمهوری اسلامی و تعدادی از فعالان حوزه آموزش و کارفرینی برگزار گردید.