الف) بخش دانش‌آ‌موزی

رشته‌های این بخش شامل: علوم اجتماعی و انسانی، علوم تجربی و پژوهش، علوم فیزیک و نجوم، جغرافیا و محیط زیست(گردشگری)، علوم ریاضی و دست‌ورزی، هنر و معماری، نانوتکنولوژی، زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی، ورزش و علوم رایانه است که در سه محور زیر می‌توانند شرکت کنند:

1.پروژه‌های دست‌ورزانه

در این محور دانش‌آموزان با توجه به رشته‌های ذکر شده دست به خلق، اختراع و نوآوری می‌زنند که شامل 3 بخش بازی‌های آموزشی، آزمایش و ایده می‌باشد.

2.پیچاکوچا

ارائه یک محتوای علمی در زمان مشخص با ایجاد جذابیت به منظور انتقال هر چه بهتر محتوا به مخاطب.

3.پیچیتال

تولید محصول دیجیتال آموزشی حاصل استعداد، خلاقیت و همکاری یک تیم در سه حوزه کامپیوتر و برنامه‌نویسی، موشن گرافی – طراحی گرافیکی و اینفوگرافی.‌

ب) معلمان

مخاطبان این بخش معلمان و دبیران مدارس، مربیان مهدهای کودک و مراکز آموزشی خصوصـــــی، افراد علاقمند به تدریس، شغل معلمی و دانشجویان است که می‌توانند در پویش   #من_تو_ما_اصولی_ آموزش_می‌دهیم شرکت کنند و از روش تدریس خود محتوای تصویری و … تولید کنند و ارسال نمایند. این بخش دارای سه محور است.

1. آموزش و همرسانی

2. چالش و رقابت

3. تولید محتوای الکترونیک رشد

بخش کارآفرینی

این بخش شامل مدیران مراکز آموزشی، فرهنگی و پرورشی، موسسات نوپا، استارت‌آپ‌ها خواهد شد که می‌توانند در محورهای زیر شرکت کنند:

1. کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی

2. تالار گفتگو

3. همرسانی طراح و بهره‌بردار

4. فرصت‌های سرمایه‌گذاری

5. تور تخصصی(بازدید از نمایشگاه و پروتوتایپ و پارک)

بخش پروتوتایپ

در این بخش معلمان و دانش‌آموزانی که ایده‌ای را در حوزه آموزش همراه با فناوری و نوآوری باشد را برای دبیرخانه ارسال و در این بخش شرکت خواهند کرد.

بخش نمایشگاهی

در این بخش معلمان و دانش‌آموزانی که محصولی را در حوزه آموزش همراه با فناوری و نوآوری باشد را برای دبیرخانه ارسال و در این بخش شرکت خواهند کرد.

الف) بخش دانش‌آ‌موزی

رشته‌های این بخش شامل: علوم اجتماعی و انسانی، علوم تجربی و پژوهش، علوم فیزیک و نجوم، جغرافیا و محیط زیست(گردشگری)، علوم ریاضی و دست‌ورزی، هنر و معماری، نانوتکنولوژی، زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی، ورزش و علوم رایانه است که در سه محور زیر می‌توانند شرکت کنند:

1.پروژه‌های دست‌ورزانه

در این محور دانش‌آموزان با توجه به رشته‌های ذکر شده دست به خلق، اختراع و نوآوری می‌زنند که شامل 3 بخش بازی‌های آموزشی، آزمایش و ایده می‌باشد.

2.پیچاکوچا

ارائه یک محتوای علمی در زمان مشخص با ایجاد جذابیت به منظور انتقال هر چه بهتر محتوا به مخاطب.

3.پیچیتال

تولید محصول دیجیتال آموزشی حاصل استعداد، خلاقیت و همکاری یک تیم در سه حوزه کامپیوتر و برنامه‌نویسی، موشن گرافی – طراحی گرافیکی و اینفوگرافی.‌

ب) معلمان

مخاطبان این بخش معلمان و دبیران مدارس، مربیان مهدهای کودک و مراکز آموزشی خصوصـــــی، افراد علاقمند به تدریس، شغل معلمی و دانشجویان است که می‌توانند در پویش   #من_تو_ما_اصولی_ آموزش_می‌دهیم شرکت کنند و از روش تدریس خود محتوای تصویری و … تولید کنند و ارسال نمایند. این بخش دارای سه محور است.

1. آموزش و همرسانی

2. چالش و رقابت

3. تولید محتوای الکترونیک رشد

بخش کارآفرینی

این بخش شامل مدیران مراکز آموزشی، فرهنگی و پرورشی، موسسات نوپا، استارت‌آپ‌ها خواهد شد که می‌توانند در محورهای زیر شرکت کنند:

1. کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی

2. تالار گفتگو

3. همرسانی طراح و بهره‌بردار

4. فرصت‌های سرمایه‌گذاری

5. تور تخصصی(بازدید از نمایشگاه و پروتوتایپ و پارک)

بخش پروتوتایپ

در این بخش معلمان و دانش‌آموزانی که ایده‌ای را در حوزه آموزش همراه با فناوری و نوآوری باشد را برای دبیرخانه ارسال و در این بخش شرکت خواهند کرد.

بخش نمایشگاهی

در این بخش معلمان و دانش‌آموزانی که محصولی را در حوزه آموزش همراه با فناوری و نوآوری باشد را برای دبیرخانه ارسال و در این بخش شرکت خواهند کرد.

ارسال دیدگاه

بــرنـــامـــه زمـــانـــی