مهمترین دغدغه جوامع، طراحی مسیر زندگی تحصیلی و شغلی آینده دانش‌آموزان بوده و هست و هدف از تمامی فعالیت‌های فرهنگی، کارآفرینی آموزشی و پرورشی در تمامی مقاطع این است که دانش‌آموزان شناخت بیشتری از استعداد، رغبت، شخصیت، ارزش‌ها و نیازهای روانشناختی خودشان در طول مسیر رشد و کمال دسترسی پیدا کنند و در نهایت بتوانند انسانهایی شایسته، کارآمد و کارآفرینی در جامعه خود باشند. استعدادیابی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان از موثرترین اقدامات در ساخت آینده درخشان و موفق آنهاست. یکی از بزرگترین دغدغه‌های والدین این است که فرزندانشان بتوانند در آینده فردی مفید و موفق در جامعه باشد. برای عملی کردن این موضوع می‌بایست به علاقه و استعداد فرزندانمان احترام گذاشته و آنها را در مسیر دستیابی به تخصص مورد نظرشان همراهی کنیم. باید همواره در نظر داشته باشیم چیزی که سرنوشت انسان را می‌سازد استعدادهایش نیست، بلکه انتخاب‌هایش است و امروزه کارآفرینی چیزی بیش از یک انتخاب است و تبدیل به ضرورت شده است. در این راستا، رویداد Inotexicup فرصتی است که کودکان و نوجوانان با قرار گرفتن در موقعیت‌های عملی، چالش‌های مختلف و مواجه با مسائل گوناگون، دست به اقدام آگاهانه بزنند. در این رویداد با طراحی بخش‌های مختلف سعی می‌شود استعدادیابی کودکان و نوجوانان از حالت تستی و چهارگزینه‌ای بصورت عملی و در ابعاد مختلف جسمی-حرکتی، شناختی-فکری، روحی-روانی، هیجانی-عاطفی، ارتباطی-اجتماعی صورت گیرد و کمک شود افراد با حضور در این رویداد خود را شناخته و مسیر خوبی را برای خود و جامعه خود انتخاب نمایند. این رویکرد ابعاد دیگری نیز دارد و آن هم معلمان، مدیران، خانواده و نهاد حاکمیت است. اگر بتوانیم ادبیات و فرهنگ فن آفرینی و مهارت افزایی، استعدادیابی و کارآفرینی را در سطح پایین تری از جامعه بیاوریم بطور قطع در آینده بازدهی بالاتری را بواسطه این نیروی جوان عظیم خواهیم داشت. طبق آخرین سرشماری در کشور بیش از 30 درصد جمعیت کشور را سن زیر 20 سال تشکیل می‌دهند و می‌توان با برگزاری رویدادهای هدفمند و جذاب این جامعه آماری بزرگ را بخوبی هدایت کرد.

بــرنـــامـــه زمـــانـــی