در رویداد سیکاپ بخشی تحت عنوان نمایشگاه در نظر گرفته شده است که میزبان محصول و ایده‌های دانش‌آموزان، مربیان و کادر اداری مراکز آموزشی هستیم تا بتوانیم علاوه بر اینکه در دید عموم قرار می‌دهیم با ارزیابی آن در تجاری‌سازی و توسعه بازار آنها کمک و همراهی داشته باشیم.

مخاطبان: دانش آموزان – مربیان

شرایط پذیرش:

  • نمونه اولیه محصول آماده باشد
  • مشخصات افراد سازنده محصول یا طرح مشخص باشند
  • کاتالوگ معرفی داشته باشد
  • محصول یا ایده از لحاظ کاربری در راستای حوزه آموزش باشد

نحوه شرکت:

با مراجعه به بخش ثبت نام عکس و فیلم بهمراه بروشور محصول یا طرح ارسال شود و سپس با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشید.

بــرنـــامـــه زمـــانـــی