دلیل اصلی برگزاری رویدادهای تخصصی هم‌افزایی، ایجاد فرصت‌های همکاری، اشتغال و سرمایه‌گذاری و … است که نیاز است در طول سال بصورت مستمر انجام گیرد. متقاضیان(دانش‌آموزان، مربیان، کارآفرینان، مدیران مراکز آموزشی، مدیران و فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری) می‌توانند در بخش‌های زیر درخواست خود را ارسال کنند.

  • هم رسانی مربی
  • کارآفرینی و کارآموزی دانش‌آموزان
  • تجاری‌سازی
  • محصولات نوآورانه
بــرنـــامـــه زمـــانـــی