می‌تونی در این فستیوال جایگاه خودتو پیدا کنی

وجود انبوه مراکز آموزشی و افزایش آمار متقاضیان؛ بنیانگذاران سیکاپ را بر آن داشت که مناسب با علایق و دستاوردهای نوین حوزه آموزش با هدف کیفیت‌بخشی به سیستم آموزش، خدمات فاخر و بی بدیلی را ارایه نمایند. اجرای طرح “آزمون‌های جامع و سراسری” استان‌ها با استفاده از راهبردهای یاددهی –یادگیری جدید و کارآمد، یکی از مصادیق آن می‌باشد. همچنین ایجاد ارتباط و فضای آموزشی سالم بین فراگیران در استانها که نتایج حاصل از اجرای این طرح بود، نشاندهنده موفقیت و رسیدن به اهداف آموزشی پیش‌بینی شده است.

ما در سیکاپ برآن شدیم تا در جهت ترغیب فراگیران، ایجاد شوق آموختن، انگیزه و اشتیاق، فستیوال سالانه‌ای را برگزار نماییم تا علاقمندان با شرکت در این فستیوال تجربه تازه‌ای را کسب نمایند.

با توجه به اهمیت آموزش و یادگیری و از آنجایی که در این حوزه در راستای سنجش افراد بیشتر به آزمون‌های علمی پرداخته می‌شود؛ مدیران سیکاپ برآن شدند تا در راستای ترغیب علاقمندان و ایجاد شوق آموختن، انگیزه و اشتیاق یادگیری همراه با هیجان، با طراحی یک جشنواره علمی-سرگرمی، موقعیت جدیدی را برای همه علاقمندان حوزه آموزش فراهم آورند تا علاقمندان بتوانند با قرار گرفتن در موقعیت‌های واقعی آموخته‌های خود را به نمایش بگذارند و بیش از پیش در این حوزه بر اعتماد بنفس خود بیافزایند.

از تاثیرات مثبتی که سیکاپ دارد:

  • تقویت شایستگی‌های انسانی گروه هدف
  • ایجاد هیجان، شوق آموختن و سرعت عمل
  • ایجاد و تقویت دانش، نگرش و مهارت‌های یادگیری
  • بهبود حافظه و توسعه مهارت‌های شناختی
  • نشر فرهنگ و ادب جامعه ایرانی-اسلامی
  • افزایش اعتماد به نفس
  • تقویت قوه تشخیص مخاطبان
  • توسعه مهارت‌های اندیشیدن
  • توسعه خلاقیت و مهارت‌های ذهنی
بــرنـــامـــه زمـــانـــی