مدیران، تیم‌های دانش‌آموزی، معلمان، استارتاپ‌ها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

شرکت کنندگان رویدادبا قرار گرفتن در یک موقعیت و مواجه با یک مسئله، تلاش می‌کنند دانش، مهارت و دیگر منابع لازم برای حل مسئله را به دست آورند. در این حالت، یادگیری همراه با هدف و انگیزه خواهد بود و شرکت کننده در زمان نه چندان طولانی بازخورد آن چه را یادگرفته دریافت می‌کند.
در کنار جنبه های آموزشی رویداد جوایز و امتیازاتی که برای تیم‌های برتر در نظر گرفته شده، نظیر شتاب‌دهی برای راه‌اندازی یک کسب وکار دانش بنیان و حمایت از آن‌ها تا ایجاد اشتغال سودمند و پایدار، تسهیل ارتباط بین جامعه نخبگان با صنعت از طریق معرفی تیم‌های توانمند جهت حل مسائل فناورانه کشور، آشنایی با نیازهای بازار و صنعت و توانمند‌سازی تیم‌ها برای ایجاد کسب و کار حول فرصت های نوآورانه جامعه و … می‌تواند مشوق شما جهت شرکت در این رویداد باشد.

در این رویداد بزرگ، جوایز، حمایت مادی و معنوی از ثبت اختراع طرح‎های منتخب، معرفی به مرکز رشد و کارآفرینی، مشاوره و منتورینگ کسب‌وکاری در راستای تجاری‌سازی و معرفی به توسعه‌دهندگان‎ اهدا خواهدگردید.

برای شرکت در رقابت‌های هر بخش نیازمند ایده های نوآورانه و فناورانه هست اما جهت حضور در این رویداد به عنوان بازدید کننده هیچ گونه محدودیتی ندارد.

بــرنـــامـــه زمـــانـــی