دانش‌آموزان:

 • حضور در جمعی خلاق و مبتکر
 • استعدادیابی
 • افزایش مهارت
 • رقابت و هیجان
 • بازی و سرگرمی
 • فرصت خلق دانش
 • کارگاه های تخصصی
 • نشست های استارتاپی
 • بازدید از نمایشگاه
 • تجربه یک رویداد فناورانه
 • دیده شدن

معلمان:

 • دیده شدن در جمع حرفه‌ای‌ها
 • کسب تجربه
 • بهره گیری از محصولات و خدمات نوآورانه
 • فرصت اشتغال
 • دسترسی به منابع
 • کارگاه های تخصصی
 • شرکت در پنل

کارآفرینان(مدیران مراکز آموزشی، مدیران استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌‌گذاران و فعالان حوزه آموزش)

 • نشست های تخصصی در حوزه آموزش و فناوری
 • آشنایی با رویدادهای آموزشی
 • نشست های فناورانه و هم رسانی
 • اعلام نیازهای عمومی و تخصصی
 • سرمایه گذاری و تجاری سازی
 • شبکه سازی
بــرنـــامـــه زمـــانـــی