این رویداد، فرصتی است که کودکان و نوجوانان با قرار گرفتن در موقعیت‌های عملی، چالش‌های مختلف و مواجه با مسائل گوناگون، دست به اقدام آگاهانه بزنند.

ادامه مطالب:

مخاطبیــــن یا گروه هدف

پیش از دبستان 4 تا 7 سالدوره ابتدائی 8 تا 12 سال دوره اول و دوم متوسطه 13 تا 18 سال 

محورهای رویداد

پروژه های دست ورزانهپچاکوچاپیچیتال

محورهای این رویداد در رشته های:

 علوم اجتماعی و انسانی، زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی، علوم ریاضی و دست ورزی، علوم تجربی و پژوهش، علوم فیزیک و نجوم، جغرافیا ومحیط زیست (گردشگری) و ورزش برگزار خواهدشد.

توجه، توجه:

همه دانش آموزان در همه گروه سنی میتوانند با انتخاب محور و رشته مورد علاقه در این رویداد شرکت نمایند.

 همچنین دانش آموزانی که دارای ایده یا پروژه مرتبط با محور و رشته های این رویداد هستند نیز می توانند با ارائه آنها امتیاز ویژه ای جهت شرکت و حضور در رویداد کسب نمایند.

پروژه های دست ورزانه: (کلیه گروههای سنی)     

یکی از مهمترین محورهای رویداد دانش آموزی اینوتکسیکاپ، محور پروژه های دست ورزانه دانش آموزان است.

در این محور دانش آموزان با توجه به رشته های مشخص شده دست به خلق، اختراع و نوآوری می زنند.

برای شرکت در این محور کافی ست دانش آموزان  با توجه به علاقمندی خود در رشته مورد نظر ثبت نام نموده و در یکی از گرایش های این بخش شرکت نمایند.

شرکت کنندگان این محور در “آکادمی مهارت” این رویداد در کنار کارشناسان خبره هر حوزه آموزش‌های لازم را دریافت می کنند تا در روز رویداد بتوانند پرو‌ژه‌های باکیفیتی را تولید کرده و ارائه خوبی داشته باشند.

گرایش محور پروژه های دست ورزانه به شرح ذیل می باشد:

 1. آزمایش: (طراحی و انجام یک آزمایش خلاقانه و تحلیل آن)
 2. بازی های آموزشی(طراحی و ساخت بازی آموزشی با وسایل و ابزارهای ساده)
 3. ایده (ارائه ایده و راهکار جهت رفع یک چالش، ساخت وسیله یا تهیه بروشور)

 4. آزمایش: (هیجان تجربه علمی)

– انتخاب موضوع آزمایش

– فرضیه سازی، تحقیق در مدت زمان مشخص رویداد

– تعیین متغیرها (مستقل، وابسته، کنترل)

– انجام و تکرار آزمایش

– مشاهده و ثبت مشاهدات

– تحلیل و نتیجه گیری

– ارائه

معیارهای داوری:

 • انتخاب موضوع آزمایش
 • انتخاب عنوان جذاب برای آزمایش
 • رعایت مهارتهای فرآیندی علوم
 • به صرفه و اقتصادی بودن
 • تعیین متغیرها
 • دقت در آزمایش
 • نتیجه گیری درست
 • نوآور بودن آزمایش
 • استفاده از فناوری
 • قابلیت تجاری سازی محصول
 • بازی های آموزشی:

– انتخاب موضوع

– جستجوی اینترنتی و اطمینان از نوبودن طرح

– انتخاب عنوان جذاب

– طراحی بازی

– ساخت دست سازه

– راهنمای بازی

– ارائه

– تجاری سازی

معیارهای داوری:

– انتخاب موضوع

– جستجوی اینترنتی و اطمینان از نوبودن طرح

– انتخاب عنوان جذاب

– طراحی بازی

– ساخت دست سازه (نوآوری، فناوری، خلاقیت، جذابیت)

– راهنمای بازی

– ارائه

– تجاری سازی

 • ایده: (پرورش ایده و خلاقیت، توجه به زیست بوم و مشکلات زیست محیطی)
  – انتخاب یک چالش زیست محیطی

– ایده رفع چالش

– تحقیق

– ایده پروری و تشکیل گروه و مشورت

– معرفی ایده و ارائه یا ساخت وسیله یا تهیه بروشور

معیارهای داوری:

 • انتخاب چالش مناسب
 • انتخاب عنوان مناسب
 • قابلیت تحقق ایده
 • کم هزینه و مقرون به صرفه بودن
 • مدت زمان صرف شده
 • نوآور بودن
 • استفاده از فناوری
 • قابلیت تجاری سازی
 • بررسی عوارض جانبی


همه دانش‌آموزان در همه گروههای می‌توانند در این محور شرکت کنند و دانش آموزان در هر دوره فقط با دانش آموزان هم دوره خود به رقابت می‌پردازند.

داوری هر دوره به صورت جداگانه انجام می پذیرد. داوری توسط هیات داوران و فرم های داوری دقیق و اختصاصی با توجه به تفکیک رشته و دوره تحصیلی و گروه سنی انجام می شود.

این بخش از رویداد به صورت فردی یا گروهی قابل ثبت نام و برگزاری می باشد.

پچاکوچا: (دوره ابتدائی و اول و دوم متوسطه)  

پچاکوچا یک شیوه خلاقانه ارائه محتواست. ارائه محتواهای علمی در رشته ها و موضوعات گوناگون از مسائل مهم در انتقال محتوا و ترویج علم میباشد. منظور از پچاکوچا، ارائه یک محتوا در زمان مشخص با تعداد اسلاید و عکس مشخص همراه با ایجاد جذابیت به منظور انتقال هر چه بهتر محتوا به مخاطبین می باشد.

هدف از برگزاری این محور ارزیابی و ارتقاء سطح توانمندی های دانش آموزان در ارائه مطالب و تمرکز بر روی خلاصه و مفیدگویی است. در واقع افراد بایستی در زمان مشخص با تعداد اسلاید مشخص بتوانند منظور خود را به مخاطب انتقال داده و مدیریت زمان در این ارائه حائز اهمیت است.

همچنین انتخاب موضوع مناسب، تسلط به محتوا، ایجاد جذابیت، تسلط به کلام، بدن و کنترل صحنه نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند.
به دانش آموزان توصیه می گردد برای آماده سازی مناسب تر، ملاک های ارزیابی و داوری را با دقت کامل مطالعه نمایند.
دانش آموزان می توانند در رشته های مشخص شده ارائه خود را آماده نمایند.
نکته: موضوعات می بایست بر پایه مستندات علمی باشند و هدف از ارائه انتقال محتوای علمی باشد. لذا ارائه هایی که صرفا دارای جذابیت بوده و فاقد ارزش و محتوای علمی باشند از دور رقابت خارج خواهند شد.

جهت شرکت در این محور کافی ست با توجه به رشته های مشخص شده و علاقمندی خود، موضوعی را انتخاب کرده و با استفاده از ۲۰ اسلاید که هرکدام ۲۰ ثانیه نمایش داده می شود، روایت خود را نقل کنید یعنی ۴۰۰ ثانیه معادل ۶ دقیقه و ۴۰ ثانیه.

شرکت کنندگان این محور در “آکادمی مهارت” این رویداد در کنار کارشناسان خبره هر رشته آموزش‌های لازم را دریافت می کنند تا در روز رویداد بتوانند تولید محتوای باکیفیت و ارائه خوبی داشته باشند.

معیارهای ارزیابی:
• انتخاب موضوع
• انتخاب عنوان جذاب و مناسب برای ارائه
• لحن و بیان مناسب و استفاده از زبان بدن
• تسلط به موضوع و محتوا و اعتماد به نفس
• استفاده از ابزار فیزیکی و الکترونیکی
• تعامل با مخاطبین
• انسجام در روند ارائه و داشتن طرح و برنامه
• ایجاد حس جذابیت و ترغیب مخاطب به پیگیری مطلب ارائه شده در آینده

•مدیریت زمان

•توجه به مسایل فناوری ونوآوری

•تولید و تجاری سازی

•استدلال کلامی

• نوآوری در ارائه

•استفاده از فناوری

همه دانش‌آموزان  دوره ابتدائی و اول و دوم متوسطه می‌توانند در این محور شرکت کنند و دانش اموزان در هر دوره فقط با دانش آموزان هم دوره خود به رقابت می‌پردازند.

داوری هر دوره و گروه سنی به صورت جداگانه انجام می پذیرد. داوری توسط هیات داوران و فرم های داوری دقیق و اختصاصی با توجه به تفکیک رشته و گروه سنی انجام می شود.

این بخش از رویداد به صورت فردی یا گروهی قابل ثبت نام و برگزاری می باشد.

پیچیتال: (دوره ابتدائی و اول و دوم متوسطه)  

توسعه و تعمیق فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در فرایند یاددهی- یادگیری و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی‌های دانش‌آموزان در تولید و تهیه مواد و رسانه‌های الکترونیکی از اهداف اصلی این محور است.
تولید یک محصول دیجیتال در حوزه آموزش حاصل استعداد، خلاقیت، همفکری و همکاری یک تیم، شامل نیروهای با استعداد، ایده پرداز و خلاق می باشد.
جهت شرکت در این محور کافی ست دانش آموزان یا توجه به رشته مورد علاقه خود و گرایش های این محور، در زمان مقرر در روز رویداد در راستای سوالات رویداد، محتواسازی انجام دهند.

شرکت کنندگان این محور در “آکادمی مهارت” این رویداد در کنار کارشناسان خبره هر حوزه آموزش‌های لازم را دریافت می کنند تا در روز رویداد بتوانند بهترین ارائه را داشته باشند.

گرایش محور پیچیتال به شرح ذیل می باشد:
• کامپیوتر و برنامه نویسی
• موشن گرافی
• طراحی گرافیکی و اینفوگرافی.


همه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، اول و دوم متوسطه می‌توانند در این محور شرکت کنند و دانش اموزان در هر دوره فقط با دانش آموزان هم دوره خود به رقابت می‌پردازند.
داوری هر دوره به صورت جداگانه انجام می پذیرد. داوری توسط هیات داوران و فرم های داوری دقیق و اختصاصی با توجه به تفکیک رشته و دوره تحصیلی انجام می شود.
این بخش از رویداد به صورت فردی یا گروهی قابل ثبت نام و برگزاری می باشد.

بــرنـــامـــه زمـــانـــی