شما عزیزان می‌توانید از طریق فرم‌های زیر بصورت گروهی در تورهای تخصصی ما ثبت نام کنید.

در مرحله اول، تورهای تخصصی برای ثبت نام مدارس تابعه ادارات کل شهر تهران، شهرستان های استان تهران، خراسان رضوی، گیلان و سیستان و بلوچستان فعال می باشد.

ثبت نام

Please enter a number from 8 to 10.

شامل: نام و نام خانوادگی، کدملی، جنسیت، نام پدر، شماره موبایل
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 GB.

    بــرنـــامـــه زمـــانـــی