هم افزایی و تعامل بین کسب و کارهای مختلف در حوزه آموزش و یادگیری توانمندی و مشارکت را در اکوسیستم آموزش و فناوری بالابرده و مشارکت کنندگان در فضایی صمیمی و در کنار یکدیگر با ظرفیت‌های متنوع و دارای نوآوری آشنا شدخ و می‌توانند از توسعه محصول یا ارتقاء خدمات خود از آن بهره‌مند شوند.

اصولاً کار تیمی و مشارکت فعالان در یک حوزه کسب و کار نتایج بسیار مطلوبی در زیست بوم اقتصاد کشور و رشد و تعالی حوزه فعالیت ایجاد می‌نماید و دورهم جمع شدن کسب و کارها، مخاطبان و حمایت کنندگان در کنار هم این اثر بخشی را دوچندان می‌کند.

حال در پنجمین دوره سیکاپ برآن شدیم تا فعالان حوزه آموزش و یادگیری در بخش خصوصی، دولتی و سرمایه گذاران و همینطور برند آموزش کشور اعم از وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش و دبیران و کادر اجرایی بعنوان مجریان آموزش و دانش آموزان و اولیا بعنوان بهره برداران آموزش با آخرین دستاوردها و توانمندی کسب و کارهای این حوزه اشنا و در کنار یکدیگر هم افزایی و مشارکت نماید.

 

 

بــرنـــامـــه زمـــانـــی