مجموعه همایش های دانش افزایی ویژه معلمین، مدیران و معاونین آموزشی

  1. نحوه ارائه بازخورد به دانش آموزان دبستان توسط دکتر بهمن قره داغی چهره نام آشنای کشور در حوزه تالیف و تدریس ارزشیابی توصیفی از سال ۸۲ تا کنون

2. نقش بازی در مدیریت کلاس توسط دکتر مهدی نغمه گو استاد حوزه تعلیم و تربیت کودک و مخترع ابزارهای کمک آموزشیمشاور آموزشی شبکه های تلویزیون

3. کلاس معکوس، جای خانه و مدرسه رو عوض میکنیم کنار خانم زرگر مدرس تلویزیون و مدیر دبستان

4. دکتر بهروز آیرملو مهمان ما از تبریز زیبابا یک دوچرخه معکوس قراره ساختارهای سنتی تدریس را بشکنند و خلاقیت در روش تدریس رو به ما یاد بدهند.

5. دکتر محمد نیرو چهره نام آشنا در حوزه تقویت معلم حرفه ای درمورد سقف انتظارات از معلم در حوزه دانش و مهارت مطالبی ناب ارائه میدهند.

6. پنل گفتمان دکتر سعید میرزایی و خانم زرگر  چرا باید کودکان را با مفهوم پول و کسب و کار آشنا کنیم؟

بــرنـــامـــه زمـــانـــی