(Required)
استان/شهر(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 GB.

  مدیران مراکز آموزشی میتوانند ثبت‌نام گروهی داشته باشند، جهت ارسال اطلاعات دانش‌آموزان خود خواهشمندیم در قالب فایل اکسل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی را ارارسال نمایید.

  (Required)
  استان/شهر(Required)
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 2 GB.

   نام(Required)

   نام(Required)

   برای ثبت نام در جشنواره فیلم ساز شو اینجا کلیک کنید.

   بــرنـــامـــه زمـــانـــی