با توجه به تنوع مخاطبان در نمایشگاه و همچنین بخش‌های مختلف رویداد اینوتکسیاپ، تور تخصصی را جهت بازدید از بخش‌های جذاب و کاربردی آن طراحی کرده که متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این بخش یکروز جذاب را در اینوتکسیکاپ داشته باشند.  

تور تخصصی

بــرنـــامـــه زمـــانـــی