ردیف

عنوان

مکان

ساعت

تاریخ

توضیحات

1

افتتاحیه

Stage

10

1401/02/20

بمدت 15 دقیقه جـــــهت انجام یک فعالیت هنری توسط یک دانش‌آموز و قرائت بیانیه آغاز فعالیت INOTEXICUP

2

سیکاپ دانش‌آموزی(Big Shots)

پروژه های دست‌ورزانه و پیچیتال

سالن چندمنظوره

10 الی 13

1401/02/23

11-10 ثبت‌نام و ورود به سالن

13-11 رقابت میان دانش‌آموزان

3

سیکاپ دانش‌آموزی(Big Shots)

پیچاکوچا

سالن آمفی تئاتر

10 الی 13

1401/02/23

11-10 ثبت‌نام و ورود به سالن

13-11 رقابت میان دانش‌آموزان

4

سیکاپ مربی برتر(Top Teacher)

سالن آمفی تئاتر

10 الی 13

1401/02/22

10:30-10 پذیرش

11:30-10:30 کارگاه مربی خلاق در پساکرونا

12:30-11:30 پنل تخصصی پویش مربی برتر و اعطای جوایز 100 نفر برتر

5

سیکاپ کارآفرین(Innovators)

سالن آمفی تئاتر

10 الی 13

1401/02/22

10:30-10 پذیرش

11:30-10:30 کارگاه نوآوری های آموزشی

12:30-11:30 پنل تخصصی

6

نمایشگاه و پروتوتایپ

جنب Stage

10 الی 18

1401/02/20-23

7

تور بازدید، بخش جنبی

از ظرفیت موجود

10 الی 18

1401/02/20-23

8

سخنرانی

Stage

11-12

1401/02/23

9

سخنرانی

Stage

11-12

1401/02/23

10

اختتامیه

Stage

16

1401/02/23

60 دقیقه جهت تقدیر از برترین‌های بخش آموزش

بــرنـــامـــه زمـــانـــی